Laboratory for Stem Cell and Retinal Regeneration, Division of Ophthalmic Genetics, The Eye Hospital of Wenzhou Medical University
People
you are here: People

PI: JIN, Zi-Bing, M.D., Ph.D.
co-PI: PAN, Deng, Ph.D. Master mentorship
Research scientist (Lecture level): PAN, Shao-Hui, Ph.D.; GAO, Mei-Ling, Ph.D. Master mentorship; CHEN, Xuejiao, Ph.D.; SUN, Lan-Fang, Ph.D.; LIU, Hui, Ph.D.
Postdoctoral fellow: LIN, Qiang, Ph.D., JIANG, Dan, M.D., Ph.D.
Technical staff: LV, Ji-Neng, M.S.; XIANG, Lue, M.S.; CHEN, Chong M.S.
Lab manager: XU, Xiaotao
PhD trainee:
Zhou GH, Lin R M.D., Zhang CJ M.D., Chen D M.D., Zhou R M.D., Li YP M.D.

Master trainee: Zhuang YY (2017-), Jin SQ (2017-), Han F (2017-), Shen RJ M.D. (2017-), Zhao N (2017-), Zhang YY (2017-), Ji YY (2017-), Liu WQ (2017-) , Zhou H (2018-), Lu YY (2018-), Ma Y (2018-), Hua ZQ (2018-), Feng ZK (2018-), Xu ZH (2018-), Zhang H (2018-), Wang XF (2018-), Feng X (2018-), Li ML (2018-), Mou H (2019-), Guo YM (2019-), Guo FY (2019-), Yuan J (2019-), Wang YT (2019-), Huang PJ (2019-), Tan H (2019-), Zhou XY (2019-), Yu SJ (2019-), Chen FX (2019-), Wang YH (2019-), Wu Z (2019-)
8-yr program clinical master trainee:
Chen DF, Shen SR , Gao H, Xia LQ, Wen XR, Zhou FY, Wang WJ
Visiting student:
Liu Y. MS, PhD candidate (Ningxia Med. Univ.)

Alumni:

Geng-Min Tong (Attending doctor, Dept. of Ophthalmology, The People's Hospital of Dongyang, Zhejiang, China)
Na Huang (Resident, Wuhan Aier Hospital, Wuhan, China)
Dong-Jun Xing (Resident, Tianjing Medical University Eye Center, Tianjing, China)
Dr. Ping Xiang (Lecture, Southwest Forestry University, Kunming, China)
Dr. Dong-Qing Li (Postdoc, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden)
Juan Wu (Resident, Dept. of Ophthalmology, The 2nd Affiliated Hospital of Xinxiang Medical College, Henan, China)
Xiao Zhang (PhD candidate, The University of Western Australia, Perth, Australia)
Yilan Zhang (PhD candidate, Nanjing Normal University, China)
Zong Wang (Resident, Dept. of Ophthalmology, Lishui Hospital, China)
Wei-Jun Cai (Resident, Division of Strabismus & amblyopia, Zhejiang Provincial Eye Hospital, Hangzhou, China)
Qing-Feng Wang (PhD candidate, Chongqing Medical University, China)
Chong-Meng Yang (Resident, Dept. of Ophthalmology, The First Hospital of Wenzhou Medical University)
Dan Lin (Resident, The Eye Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China)
Xin-Lan Lei (Research technician, Wuhan University Renming Hospital, Wuhan, China)
Chun-Yun Feng (Resident, Dept. of Ophthalmology, Quzhou People's Hospital, Quzhou, Zhejiang, China)
Jian-Yang Mao (Research Technician, The Eye Hospital (Hangzhou Branch) of Wenzhou Medical University, Hangzhou, China)
Xue-Wen Cheng (Resident, Ningbo Aier Eye Hospital, Ningbo, China)
Feng-Qin Rao (Resident, Dept. of Ophthalmology, Xiangyang Central Hospital, Xiangyang, Hubei, China)
Fen-Fen Li (PhD candidate, Dept. of Ophthalmology & Visual Sciences, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China)
Xiu-Feng Huang (PhD candidate, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia)
Fei-Fei Cheng (PhD candidate, Institute for Molecular Bioscience, University of Queensland, Brisbane, Australia)
Zhi-Qin Huang (PhD candidate, The University of Western Australia, Perth, Australia)
Jun-Gang Wang (Resident, Qingdao Eye Hospital, Qingdao, China)
Xiao-Long Fang (PhD candidate, Nankai University, Tianjing, China)
Kai-Wen He (PhD candidate, Capital Medical University, Beijing, China)
Hui Yang (Resident, The 2nd Hospital, Wenzhou Medical University, Wenzhou, China)
Xing-Yong Li (Resident, The Eye Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China)
Wan Cheng (Resident, The Eye Hospital, Nanjing Medical University, Nanjing, China)
Bo-Wen Zhang (PhD candidate, Dept. of Ophthalmology & Visual Sciences, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China)
Xue-Bi Cai (PhD candidate, Monash University Biomedicine Discovery Institute, Melbourne, Australia)
Ji Yang (Resident, Dept. of Ophthalmology, The 4th Affiliated Hospital, Kunming Medical University, Kunming, China)
Guang-Hui Jin (Resident, Changzheng Hospital, The Second Military Medical University, Shanghai, China)
Xiao-Yun Wang (PhD candidate, University of Queensland, Brisbane, Australia)
Zhen-Ji Chen (Research technician, Dept. of Ophthalmology & Visual Sciences, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China)
Ru-Yi Han (PhD candidate, Fudan University, Shanghai, China)
Si-Si Zheng (Resident, The Eye Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China)
Kun-Chao Wu MD, PhD (Dept of Ophthalmology, Guiyang People's Hospital, Guizhou, China)
Wen-Li Deng MD, PhD (Dept of Ophthalmology, The First Affiliated Hospital, Chongqing Medical University, China)
Xi-Xi Xia (Residency program, Beijing Tongren Hospital, Beijing, China)
Dan-Dan Yang (Sanofi China)
Yi-Han Zheng (Residency program, The Eye Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China)

Laboratory for Stem Cell and Retinal Regeneration,
Division of Ophthalmic Genetics,
The Eye Hospital of Wenzhou Medical University,
The State Key Laboratory of Ophthalmology, Optometry and Visual Science (SKL-OOVS), China.
add.: No 270, West Xueyuan Rd., Wenzhou, 325027 China.
Tel/Fax: 86-577-88067926;
E-mail: rp[at]mail.eye.ac.cn